Video: Pohjoisten lintujen levinneisyysalueet pienenevät ilmaston lämmetessä

Video

Ilmaston muuttuessa Suomessa pohjoisten lintulajien levinneisyysalueet ovat keskimäärin pienentyneet ja siirtyneet pohjoisemmaksi. Tutkimuksessa vertailtiin lintuatlasten lintuhavaintoja vuosilta 1974–1989 ja 2006–2010. Havaittua muutosta verrattiin myös ilmastoskenaarioiden avulla tehtyihin ennustettuihin muutoksiin lajien levinneisyysalueissa. Toimiva suojelualueverkko mahdollistaisi lintulajien siirtymisen pohjoisemmaksi tulevaisuudessa.

Haastateltava: Johtava tutkija Raimo Virkkala, Suomen ympäristökeskus SYKE

Videon pituus: 4:21 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 10.06.2014

Julkaistu: 15.06.2015

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: BI3 (vanha) -> BI2 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio, Suomen ympäristökeskus

Lähteet: [1]

  • Virkkala, R., Heikkinen, R. K., Lehikoinen, A. & Valkama, J. 2014. Matching trends between recent distributional changes of northern-boreal birds and species-climate model predictions. Biological Conservation, Volume 172: 124–127. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2014.01.041

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään (ViVoTiVi).