Vaikutukset vesivaroihin

Vesivaraosio käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen vesivaroihin, veden laatuun ja veden määrään. Ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnonympäristöön ja yhteiskuntaan heijastuvat usein kuivuuden, tulvien tai veden laadun muutosten kautta. Lue lisää näistä muutoksista ja sopeutumisesta Ilmasto-oppaan muissa osioissa.

Katso myös