Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskuntaan ja luonnonympäristöön riippuvat muutosten suuruudesta ja nopeudesta sekä herkkyydestä ilmastotekijöille. Suomessa kasvillisuusvyöhykkeet vetäytyvät kohti pohjoista ja esimerkiksi tulvariskit muuttuvat. Merkittäviä vaikutuksia työntyy Suomeen maailmantalouden ja kansainvälisen politiikan kautta. Maailmanlaajuisesti haitalliset vaikutukset ovat selvästi suuremmat kuin hyödyt.

Tämä osio sisältää perustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Toimialakohtaista tietoa löytyy sivuston osiosta Tietoa ilmastonmuutoksesta toimialoille .