Vaikutusmallit

Ilmasto-oppaan karttatyökalussa esitetään skenaarioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista mm. veden kiertoon ja lehtikarikkeen hajoamiseen. Skenaariot perustuvat vaikutusmallien tuloksiin. Vaikutusmalleissa luonnon ilmiöt, esim. maaperän kostuminen ja kuivuminen, on kuvattu matemaattisten yhtälöiden avulla. Yhtälöillä lasketaan kiinnostuksen kohteena olevien suureiden muutokset ajan suhteen. Mallien tulokset riippuvat ratkaisevasti mallin rajauksesta, eli siitä, mitkä tekijät ja prosessit on huomioitu ilmiön kuvauksessa. Tuloksiin vaikuttaa myös millä nopeuksilla arvioidaan tekijöiden muuttuvan. Vaikutusmallien tulokset riippuvat tietysti myös mallien käyttämien ilmastotietojen, sadannan ja ilman lämpötilan tulevaisuuden arvioista.

Ilmasto-oppaan skenaariot ilmastonmuutoksen vaikutuksista edustavat yritystä kuvata tiettyjen luontoilmiöiden tiettyjen piirteiden vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä. Skenaarioilta ei pidä odottaa kattavaa tai tarkkaa kuvausta tulevaisuuden tapahtumista. Sellaista ei ole mahdollista tuottaa.

Katso myös