Video: Itämereen valuvan veden laatu vaikuttaa vapautuvan hiilen määrään

Video

Ilmastonmuutos lisää eloperäisten aineksen valumista vesistöihin. Siellä sitä hajottavat bakteerit, jotka samalla hengittävät suuren osan hiilestä hiilidioksidina ilmaan. Hiilen hajotuksen tehokkuus riippuu veden laadusta. Tutkimuksen mukaan bakteerien hajotusteho on heikompi humuspitoisessa vedessä, jolloin hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat. Tulosten avulla voidaan laskea tarkempia hiilitaseita ja parantaa vedenlaatua.

Haastateltava: Erikoistutkija Hermanni Kaartokallio, Suomen ympäristökeskus SYKE

Videon pituus: 4:41 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 20.05.2014

Julkaistu: 25.05.2015

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: BI3 (vanha) -> BI2 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio, Suomen ympäristökeskus

Lähteet:[1]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään (ViVoTiVi).