Oppimistehtävät ilmastonmuutoksesta

Ilmasto-opas tarjoaa monipuolisia oppimistehtäviä ilmastonmuutoksesta toisen asteen opetuskäyttöön. Näissä oppimistehtävissä eli oppimisaihiossa korostuvat havainnollisuus, oppijan oma toiminta, kuten tiedonhankinta ja tiedonrakentaminen sekä oppimisaihioiden soveltaminen ja uudelleenkäyttö eri tilanteissa.

Oppimistehtävät

Oppimistehtävä

Ilmastobingo

Kerrataan keskeisiä ilmastonmuutokseen ja sen seurauksiin liittyviä käsitteitä bingopelin avulla.