Osallistu käyttäjäkyselyyn!

Vastaamalla Webropol-kyselyyn autat meitä kehittämään Ilmasto-opasta vastaamaan paremmin tarpeitasi.

Maapallon ilmastohistoria: oppimistehtävät

Oppimistehtävä

Tehtävien avulla tutustutaan maapallon ilmastohistoriaan, elämänkehityksen vaiheisiin ja supermantereisiin maapallon koko olemassaolon ajalta Ilmasto-oppaan interaktiivisen Maapallon ilmastohistoria -aikajanan avulla. Työ on tarkoitettu lisämateriaaliksi lukion maantieteen ja biologian pakollisille kursseille.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelijat tutkivat, kuinka kylmät ja kuumat ilmastovaiheet ovat vaihdelleet maapallolla vuosimiljardien kuluessa. Tavoitteena on myös, että opiskelijat osaavat hahmottaa tekijöitä, jotka aiheuttavat ilmastovaihteluita geologisella aikajänteellä, ja eri elämän kehityksen vaiheiden sijoittumista maapallon historiassa.

Käyttö opetuksessa

Tämän tehtäväkokonaisuuden eli oppimisaihion voivat opiskelijat tehdä joko ryhmässä tai yksin, koulussa tai kotona. Työn voi jakaa osiin eri oppitunneille tai tehtävistä voi tehdä vain osan. Työn tekemiseen tarvitaan tietokone ja internetyhteys. Linkki tehtävissä käytettävään visualisointiin ja siihen liittyvät tehtävät löytyvät otsikon "Opiskelijan materiaalit" alta. 

Lukiokurssit: GE1, BI1 (vanha) -> GE2, BI1 (uusi OPS)

Vastaukset: Opettajan mallivastaukset voi saada sähköpostitse lähettämällä viesti osoitteeseen info@ilmasto-opas.fi . Viestissä tulee olla opettajan nimi ja yhteystiedot, opetettava aine ja koulun nimi. Toimitus varmistaa, että vastausten vastaanottaja toimii opettajana.

Opiskelijan materiaali

Ohje: Tutustu maapallon ilmastohistoriaan, elämän kehityksen vaiheisiin ja supermantereisiin maapallon koko olemassaolon ajalta. Tehtävien tekemiseen ja kysymyksiin vastaamiseen voit käyttää Ilmasto-oppaan interaktiivista Maapallon ilmastohistoria -aikanaa ja sieltä löytyviä linkkejä. Pääset visualisointiin sivun alalaidan linkistä. Voit liikkua aikajanalla napsauttamalla sitä eri kohdista tai aikajanan päissä olevia nuolia sekä välilehtien kautta. Vinkki: Moduulia voi suurentaa Ctrl + -näppäinyhdistelmällä.

Tässä oppimistehtävässä kylmillä jäätiköitymisvaiheilla tarkoitetaan miljoonia vuosia kestäneitä ajanjaksoja maapallon ilmastohistoriassa, jolloin jommankumman tai molempien napojen lähellä on ollut laajoja mannerjäätikköjä. Sillä ei siis tarkoiteta yksittäisiä jääkausia eli glasiaaleja, jotka ajallisesti sijoittuvat kylmien jäätiköitymisvaiheiden sisälle. Lyhenne mvs tarkoittaa ”miljoonaa vuotta sitten”.

Tehtävät

Kaikki tehtävät PDF-muodossa

1. Mistä kaasuista maapallon ilmakehän arvellaan koostuneen maapallon historian alussa? 

2. Mistä eri tekijöistä ensimmäisen kylmän jäätiköitymiskauden arvellaan johtuneen?

3. Kehittyikö ihmislaji a) kylmän vai b) kuuman ilmastovaiheen aikana?

4. Millaiseen ilmastovaiheeseen ajoittui solujen kehittyminen aitotumallisiksi?

5. Mikä mannerlaattojen liikkeisiin liittyvä tekijä yhdistää 450 mvs vallinnutta ja viimeisintä kylmää jäätiköitymiskautta?

6. Alkoiko maaeläimiä esiintyä a) kuuman vai b) kylmän ilmastovaiheen aikana?

7. Miten samat hiilikauden metsät liittyvät sekä ilmaston kylmenemiseen että lämpenemiseen ajanjaksoilla, joita kuitenkin erottavat sadat miljoonat vuodet?

8. Mikä supermanner a) Columbia, b) Rodinia vai c) Pangaea ulottui maapallon navalta toiselle?

9. Milloin alkoi toistaiseksi viimeisin kylmä jäätiköitymisvaihe? Miten Himalajan kohoaminen liittyy siihen?

10. Kuinka korkean arvellaan maapallon keskilämpötilan olleen korkeimmillaan Pangaea-supermantereen aikana vallinneen kuuman ilmastojakson aikana?

11. Miten tulivuoritoiminta liittyy toisen jäätiköitymisvaiheen jälkeiseen lämpenemiseen?

12. Milloin sattui tunnetuista sukupuuttoaalloista tuhoisin? Arvellaanko ilmaston muutoksilla olleen osuutta asiaan tai peräti olleen sukupuuttoaallon ainoa syy?

13. Milloin oli viimeisin kuuma ilmastovaihe ja millä nimellä se tunnetaan?

14. Miten metsien ja hiilidioksidin määrän ilmakehässä arvellaan liittyvän jäätiköitymiskauteen, joka alkoi muutama miljoona vuosi maapallon historian kolmannen massasukupuuton jälkeen?

15. Sinibakteerit kehittyivät hyvin varhain maapallon historiassa. Miten ne liittyvät ensimmäisen kylmän jäätiköitymiskauden syntyyn?

(Sisällön on tuottanut Ilmatieteen laitos yhteistyössä Vantaan Lumon lukion kanssa.)

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa Tuluvat-hankkeessa.