Ilmastobingo

Oppimistehtävä

Opettajajohtoinen bingopeli on suunniteltu Ilmasto-opas.fi-verkkosivustolla ja oppikirjoissa esiintyvien keskeisten ilmastonmuutoskäsitteiden opettelemiseen ja kertaamiseen. Peli on tarkoitettu lukion maantieteen kursseille.

Tavoitteet

Ilmastobingon avulla opetellaan ja kerrataan keskeisiä ilmastonmuutokseen ja sen seurauksiin liittyviä käsitteitä. Tämän oppimistehtävän avulla opiskelijat voivat yksin, pareittain tai ryhmänä kehittää peliä edelleen esimerkiksi suunnittelemalla siihen uusia käsitteiden vihjeitä.

Käyttö opetuksessa

Lukiokurssit: GE1, GE3, BI3 (vanha) -> GE2, GE1, BI2 (uusi OPS)

Bingoa pelataan opettajajohtoisesti Tehtävät-otsikon alta löytyvien vihjeiden ja pelilomakkeen avulla.

Opiskelija kirjoittaa ilmastoon liittyvien käsitteiden numerot 1–25 satunnaisessa järjestyksessä yhteen Ilmastobingon pelilomakkeen alalaidassa olevista peliruudukoista (kukin numero vain yhden kerran). Yksi pelilomake sisältää kolme peliruudukkoa.

Opettaja lukee vihjeen tai vaihtoehtoisesti näyttää vihjeen dokumenttikameralla (tai piirtoheitinkalvolle monistetun vihjeen piirtoheittimellä) ja sanoo samalla jonkin kirjaimen.

Tunnistettuaan käsitteen opettajan kertomasta vihjeestä opiskelija merkitsee opettajan mainitseman kirjaimen käsitteen perässä olevaan sarakkeeseen ja rastittaa kyseisen käsitteen edessä olevan numeron peliruudukostaan. Kun opiskelija saa viisi rastia peräkkäin vaakasuoraan, pystysuoraan tai nurkasta nurkkaan, hänellä on bingo. Bingorivi hyväksytään, jos bingorivissä olevat käsitteet on tunnistettu oikein eli opiskelija on kirjoittanut niiden perään oikeat kirjaimet.

Ilmastobingon ohjeet (pdf)

Lisätietoa pelissä käytettävistä käsitteistä löytyy useista oppikirjoista sekä Ilmasto-opas.fi-verkkosivuston osiosta Mitä ilmastonmuutos on? > Ilmastonmuutos ilmiönä. Pääset osioon sivun alalaidan linkistä.

Tehtävät

Ilmastobingon pelilomake (pdf)

Ilmastobingon vihjeet (pdf)

Lisätehtävävinkki: Opiskelijat voivat kirjoittaa tai piirtää Ilmastobingon pelilomakkeessa oleville käsitteille uusia vihjeitä. Keksikää myös lisää Ilmastobingoon sopivia käsitteitä.

(Sisällön on tuottanut Ilmatieteen laitos yhteistyössä Vantaan Lumon lukion, Kouvolan Lyseon lukion ja Kouvolan iltalukion kanssa.)

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa Tuluvat-hankkeessa.