Begränsning av klimatförändringen

Vi kan inte mera hålla tillbaka en förändring av klimatet. Det lönar sig emellertid att bromsa upp den. Det internationella samfundet har beslutat försöka begränsa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grader, så att effekterna hålls på en uthärdlig nivå och vi undviker stora och katastrofala förändringar. När vi går in för att bromsa effekterna är en minskning av växthusgaserna i nyckelposition och för att vi ska lyckas krävs det en satsning av alla aktörer i samhället.

Tyvärr finns innehållet i denna del av Klimatguiden.fi endast tillgängligt på finska (välj finska från språkmenyn). Bransch-specifik information finns i delen Information om klimatförändringen för branscher och information om begränsningsåtgärder i delen Finlands klimatpolitik och åtgärder.

Mer om ämnet