Klimatförändringen som fenomen

Den pågående antropogena klimatförändringen orsakas främst av ökade mängder växthusgaser i atmosfären. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i nuvarande takt kommer den globala medeltemperaturen att stiga mellan två till sex grader under loppet av detta århundrade. Förändringar i nederbörden kommer att leda till mer allvarlig torka i vissa delar av världen och ökade översvämningar i andra delar av världen.

I denna del av portalen Klimatguiden.fi behandlas den vetenskapliga kunskapen om fenomenen. Materialet om den globala klimatförändringen finns här endast på finska. Eftersom det finns rikligt med tillförlitliga och informativa webbplatser som ger information på engelska om klimatförändringen som fenomen har vi inte översatt denhär delen av portalen till svenska eller engelska. Dessutom har vi utformat visualt material på särskilda områden för dig att utforska. Vi också rekommenderar webbplatser för mer information om den vetenskapliga grunden för klimatförändringen (se Mer om ämnet).