Information om klimatförändringen för branscher

I den här delen av Klimatguiden.fi hittar du branschspecifik information om begränsning av klimatförändringar, effekter och anpassning. En del av innehållet riktar sig specifikt till kommuner. Innehållet i delen är huvudsakligen på finska. Välj språket från språkmenyn.