Sateiden toistuvuustasot Suomessa

Datataulukko

Taulukoissa esitettyjä sademäärien toistuvuustasoja voidaan käyttää runsaisiin sateisiin liittyvissä riskiarvioissa ja mitoitussateissa. Tiedot on laskettu niiltä Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemilta, joilta on käytettävissä pitkiä, tyypillisesti yli 50 vuoden mittaisia, luotettavia aikasarjoja. Muille paikkakunnille tietoja sovellettaessa valitaan näistä ilmastollisesti edustavin havaintoasema, joka käytännössä on useimmiten lähin havaintoasema. Lasketut arvot perustuvat havaintoihin, joten niissä ei ole mukana ennakoituja ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Valitse haluamasi ajanjakso:

Kuuden tunnin sademäärän toistuvuustasot eri puolilla Suomea sijaitsevilla säähavaintoasemilla. Taulukossa voi tarkastella millimetreinä sademääriä, joiden toistuvuusaika on joko 10, 20, 50, 100 tai 500 vuotta. Taulukossa on esitetty paras arvio (keskiarvo - ka) sekä rajat, joiden väliin jää 95 % tapauksista. Toistuvuustasot, joiden arviointiin käytetty menetelmä ei ole soveltunut, on jätetty taulukossa tyhjiksi.

Sateiden toistuvuustasot Suomessa, 6 tuntia
toist.aika 1201 Jokioinen observatorio 7501 Sodankylä
vuotta 95 % ka 95 % 95 % ka 95 %
10 31 44 56 21 26 33
20 38 54 69 23 29 37
50 50 71 92 25 33 42
100 60 86 112 26 36 47
500 - - - 30 43 57

Lähde: [1]

Tuottajatahot