Mitoitussateiden muotokirjasto

Datataulukko

Mitoitussateita voidaan käyttää esimerkiksi hulevesirakenteiden suunnittelussa tai sadetietona hydrologisissa malleissa. Mitoitussateiden muotokirjasto perustuu vuosina 2013–2016 pääasiassa Suomen alueelta tehtyihin tutkamittauksiin ja niistä tehtyihin sadekenttiin. Ne eroavat aikaisemmista mitoitussateista siinä, että intensiteetin hetkelliset vaihtelut on otettu huomioon. Kirjastoon on poimittu kerran kolmessa vuodessa toistuvia tai sitä harvinaisempia sadetapahtumia. Alla olevassa taulukossa on esitetty muutamia esimerkkitapauksia. Koko data-aineiston voi ladata Excel-tiedostona ja kuvat png-kuvina.

Valitse haluamasi ajanjakson pituus:

Viiden minuutin mitoitussateet, esimerkkejä. Mitoitussateista on annettu alkuaika, sijainti (pituus- ja leveyspiiri), kokonaissademäärä, kesto ja toistuvuusluokka. Sateiden hetkelliset intensiteetit minuutin välein saa lataamalla koko aineiston. Esimerkkien kuvat saa suuremmiksi klikkaamalla niitä.

Lataa kaikki 5 minuutin sateiden PNG-kuvat ZIP-tiedostona.

Viiden minuutin mitoitussateet, esimerkkejä

Aika

[yyyymmddHHMM]

Lon

WGS84

Lat

WGS84

Sademäärä

P (mm)

Kesto

(min)

Toistuvuus

(a)

Kuva

Y: Sademäärä/min,

X: Aika

201608231443 22,8 60,5 20,6 5 100 5min-201608231443 mitoitussade pylväskaavio.
201407171507 24,6 64,4 9,6 5 50 5min-201407171507 mitoitussade pylväskaavio.
201407191054 28,9 60,4 8,9 5 10 5min-201407191054 mitoitussade pylväskaavio.
201307251433 21,9 62,2 6,7 5 5 5min-201307251433 mitoitussade pylväskaavio.
201505211609 27,4 64,8 6,1 5 3 5min-201505211609 mitoitussade pylväskaavio.

Lähteet: [1], [2], [3]

  • Rimpiläinen, L. 2017. Mitoitussateiden muotokirjasto. Diplomityö. (Selection of radar based design storms. Master's thesis. Abstract in English.) Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu. Espoo. 49 s. http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201704133569
  • Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL. 2004. Vesihuolto II. Suomen rakennusinsinöörien liitto, RIL 124-2-2004, Helsinki. 682 s. ISBN951-758-438-5
  • Aaltonen, J., Hohti, H., Jylhä, K., Karvonen, T., Kilpeläinen, T., Koistinen, J., Kotro, J., Kuitunen, T., Ollila, M., Parvio, A., Pulkkinen, S., Silander, J., Tiihonen, T., Tuomenvirta, H. & Vadja, A. 2008. Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU). (Heavy rains and floods in urban areas. Abstract in English.) ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 31/2008, Luonnonvarat. 123 s. http://hdl.handle.net/10138/38381

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu EAKR-osarahoitteisessa OSAPOL-hankkeessa.