Opetustoimi – Sopeutuminen

Artikkeli

Opetustoimen osalta on vaikea löytää sellaista ilmastollista haastetta, joka suoraan vaikuttaisi sen alaisten velvoitteiden toteutumiseen. Sen sijaan opetustoimella on valtava vastuu asenneilmaston muuttamisessa kestäviä elintapoja suosivaksi.

Sopeutumishaasteet päästökeskustelun rinnalle

Yleinen kiinnostus ilmastokysymyksiä ja kestäviä elämäntapoja kohtaan kasvanee yhä ja siihen on vastattava niin perus- kuin aikuiskoulutuksessakin. Kasvihuonekaasupäästöjen rinnalla olisi hyvä keskustella ilmastonmuutoksen vaikutuksista niin Suomessa kuin globaalistikin.

Toisen asteen oppilaitoksille kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien alojen kehittäminen on sijoitus tulevaisuuteen. Opetustoimen yhteisenä haasteena on kestävien elämäntapojen edistäminen ja toisaalta ilmastonmuutoksesta ja hillintätavoitteista aiheutuvaan yhteiskunnalliseen muutokseen sopeutuminen. 

 

Tuottajatahot