Opetustoimi – Hillintä

Artikkeli

Opetustoimen päästöt liittyvät erityisesti opetustilojen rakentamiseen ja ylläpitoon sekä liikkumiseen kodin ja opiskelupaikan välillä. Koulut voivat oleellisesti vaikuttaa tulevien sukupolvien energiankäyttöön ja ilmastomyönteiseen asenteeseen. Maassamme on nykyään tarjolla lukuisia ilmastonmuutokseen ja sen hillintään liittyviä koulutuspaketteja.

Rakennusten ylläpito ja matkat suurimpia päästölähteitä

Suurin osa opetustoimiin liittyvistä suorista ilmastovaikutuksista syntyy opetustilojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä opiskelijoiden omatoimisesta tai järjestetystä kuljetuksesta opetustiloihin. Epäsuorasti opetustoimen tärkein vaikutus ilmastonmuutokseen kanavoituu ilmastomyötäisellä, kasvihuonekaasupäästöjen hillintään suunnatulla objektiivisella informaatiolla.

Ilmastonmuutos mukaan kasvatukseen ja opetukseen viimeistään alaluokilla

Opetuspuolella objektiivisella ilmastonmuutosinformaatiolla ja asennekasvatuksella on erityisen suuri merkitys tulevien aikuisten energiankäyttötottumuksiin ja heidän aiheuttamiensa kasvihuonekaasupäästöjen määrään. Nuorena opittu käytösmalli iskostuu normaaliksi käytännöksi, äänestysoikeuden tapaiseksi henkiseksi velvollisuudeksi iän karttuessa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi välttämätön energian järkevä käyttö ja uusiutuvien energianlähteiden aiempaa voimakkaampi hyödyntäminen sisältyvät peruskoulun ja lukion uudistettujen opetussuunnitelmien aihekokonaisuuksiin jo nykyisin. Motivan energia- ja ilmastoaiheisilla nettisivuilla on ohjeet esimerkiksi seuraaviin kokonaisuuksiin: energiakatselmus oppilastyönä, koulun energiaseuranta -projekti ja jokavuotinen energiansäästöviikko lokakuussa. Kouluopetuksessa kannattaa myös hyödyntää Ilman muutosta -opetusmateriaali ja Ilmari-ilmastotietoa -sivut, joilta löytyy vapaasti käytettävä Ilmari-materiaali 2009 ja mahdollisuus llmari-ilmastolähettilään tilaamiseen kouluun.

Euroopan komission koostama esite Oppilaan opas: Sinä vaikutat ilmastonmuutokseen on myös mielenkiintoinen osa koululaisille ja opiskelijoille suunnatuista ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävistä opetusmateriaaleista.

Huomioi myös opetuksen järjestämiseen liittyvät päästöt

Opetusrakennusten ekotehokas suunnittelu, järkevä sijoittaminen ja ilmastopäästöt minimoiva rakentaminen ovat nykyään ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta välttämättömiä seikkoja. Logistiikka on myös usein ratkaisevassa asemassa. Julkista liikennettä tulee hyödyntää koulumatkoilla niin paljon kuin mahdollista. Koulumatkoihin liittyvää yksityisautoilua on syytä järkiperäistää yhdistelemällä omien ja naapurin lapsien koulukyydit, harrastusreissut ja vanhempien menot niin pitkälti kuin mahdollista.

 

 

Tarkistuslista

Tuottajatahot