Matkailu ja virkistys – Hillintä

Artikkeli

Matkailu on erittäin merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja vielä vallalla olevassa kaukomatkailua ihannoivassa maailmassa. Kuntien kannalta tilanne on tietyllä tavalla ristiriitainen: kuntiin suuntautuvaa matkailua pitäisi edistää, mutta samalla liikkumista tulisi rajoittaa suurten päästöjen takia. Suomalaisten matkailun tulisi suuntautua yhä enemmän lähiseuduille tai ainakin maamme rajojen sisäpuolelle. Oleellisinta on turhan lentomatkustamisen vähentäminen.

Matkailu ja virkistys sekä ilmastonmuutoksen hillintä

Matkailu on erittäin merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen lähde Suomessa ja muualla maailmassa. Suomalaisten kotimaanmatkailussa erityisesti yksityisautot ja ulkomaanmatkailussa lentokoneet aiheuttavat suurimmat päästöt, joiden voimakas vähentäminen on välttämätöntä tulevina vuosina kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Thaimaan-matkan päästöillä nelihenkinen perhe pitäisi kotinsa sähkössä ja lämpimänä peräti neljän ja puolen vuoden ajan.

Maailmanlaajuisesti matkailun vaikutus ilmaston lämpenemiseen on kolmesta viiteen prosenttia. Rikkaissa maissa luku on huomattavasti korkeampi: kymmenen, jopa kaksikymmentä prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu matkailusta.

Hillinnän ja matkailun edistämisen välinen ristiriita

Kuntien kannalta tilanne on useimmiten ristiriitainen, koska kunnat pyrkivät samanaikaisesti sekä edistämään kunnan matkailullista vetovoimaa että vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Mitä enemmän kunta vetää matkailijoita, sitä suuremmat kunnan alueen laskennalliset päästöt pääsääntöisesti ovat. Poikkeuksia ovat alueet, jonne ovat hyvät rautatie- tai linja-autoyhteydet.

Kotimaanmatkailu kunniaan!

Matkailun ilmastohaittojen vähentäminen perustuu erityisesti ulkomaanmatkailun (lentomatkailun) vähentämiseen ja korvaamiseen kotimaanmatkailulla. Kunnat voivat osaltaan vähentää matkailun aiheuttamia ilmastopäästöjä kehittämällä ympäristöystävällistä luontomatkailua, kuten retkeily, vaeltaminen ja veneily. Myös paikallisen kulttuurin ja perinteiden innovatiivinen korostaminen voivat houkutella turisteja enenevässä määrin seudulle.

Kuntien mahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset, joten avainasemassa ovat matkailijat itse. Heidän valintansa vaikuttavat kaikkein merkittävimmin päästöihin: menenkö ulkomaille vai jäänkö kotimaahan, ajanko toiselle puolelle Suomea vai nautinko vaihteeksi naapurimaakuntien maisemista, kiirehdinkö täpötäysiin puuhamaihin vai rauhoitunko omalla tai vuokratulla mökillä. Ympäristön kannalta merkittävin muutos onkin kuluttajan asenne.

Matkailussa sopeutumisnäkökulma vallitseva

Matkailua ja ilmastonmuutosta käsitellään useimmiten sopeutumisnäkökulmasta: miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa matkailun mahdollisuuksiin tulevaisuudessa eri puolella Suomea. Vähintään yhtä oleellista olisi korostaa, miten matkailutapojen muutoksella voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Tällöin ei välttämättä edes tarvitse sopeutua pahimpiin uhkakuviin. Kuluttajiin tulisi iskostaa hyvän ilmastonmuutoskulttuurin osa-alueena hyvä matkustuskulttuuri. Lähialueita suosiva hyvä matkustuskulttuuri voi tulevaisuudessa olla yhtä luonnollista ja päivänselvää kuin turvavyön kiinnittäminen autossa nykyisin.

Tarkistuslista

Tuottajatahot