Utbildningsväsendet – Anpassning

Artikel

Inom undervisningsväsendet är det svårt att hitta klimatrelaterade utmaningar som har en direkt effekt på möjligheten att utföra de uppgifter som åligger dem som är verksamma på området. Däremot har undervisningsväsendet ett enormt ansvar för att förändra attityderna mot mer hållbara levnadsvanor.

Det allmänna intresset för klimatfrågor och hållbara levnadsvanor lär öka ytterligare och det måste man bemöta i såväl grundutbildningen som vuxenutbildningen. På yrkesskolorna är utvecklandet av hållbara områden inom teknik en investering i framtiden. Utmaningen består alltså främst av anpassning till en hållbar livsstil och att kommunicera detta. 

 

Förläggare