Motion och idrott – Anpassning

Artikel

Kommunernas ansvar för att ordna möjligheter till motion och idrott handlar främst om att bygga och underhålla motions- och idrottsplatser. Kommunerna har inte bara behörighet över frilufts- och grönområdena, utan över en stor del av de nätverk och markområden som möjliggör motion och idrott, till exempel parker, fiskevatten, cykelvägar och friluftsleder. Det är viktigt att kommunen håller dem i skick för att det ska vara möjligt för invånarna att idrotta och motionera också i framtiden.

Snö i hallen?

Det är möjligt att stöda väderleksberoende idrotts- och motionsgrenar med hallar och genom att bygga värme- och kylanläggningar på andra motions- och idrottsplatser. Skidtunnlar, simhallar och ishallar ökar dock energiförbrukningen på de kommunala motions- och idrottsplatserna i väsentlig grad. En bättre lösning vore att hitta ersättande idrottsgrenar.

Med klimatförändringen blir också extrema väderleksförhållanden allt vanligare. Exceptionella väderfenomen, såsom rikligt snöfall och stormar kan skada idrottshallar som har en lätt konstruktion. De snabba och frekventa växlingarna i vädret och de allt kortare vintrarna gör det också svårare att driva utomhusidrottsplatserna på ett kostnadseffektivt sätt, och de minskar även kommuninvånarnas intresse för väderleksberoende aktiviteter. Ställvis är existensen av vissa idrotts- och motionsplatser hotad – ett exempel är banorna för långfärdsskridskoåkning och de skidspår som skidåkarna själva trampar upp på isarna.

Hur motionerar vi i framtiden?

Våra motionsvanor påverkas kraftigt av klimatet, befolkningsstrukturen och kulturtrenderna. Stavgångens ökade popularitet är ett tecken på detta. Ett annat exempel är byggandet av skate- och snowboardbanor. Det blir intressant att se hur mycket vi i framtiden vill satsa exempelvis på att förse skidhallarna med konstgjord snö, och i vilken grad växlingarna i snöläget påverkar de traditionella motionsaktiviteterna i naturen.

Idrottshallar behöver ändå inte alltid vara energislukare. Skateboardåkare kan använda sig av ouppvärmda tomma lokaler, till exempel gamla idrottsfastigheter, och dessutom betyder de mildare vintrarna att också utomhussäsongen för denna gren blir längre. Temperaturen har stor inverkan på kommuninvånarnas intresse för simning. En badstrand som sköts väl med tanke på varma somrar är en liten satsning för kommunen.

Källor [1], [2]

Checklista

Förläggare