Ympäristöterveydenhuolto – Hillintä

Artikkeli

Ympäristöterveydenhuollon keskeinen tehtävä on ympäristöterveyteen liittyvän lainsäädännön ja valvonnan toimeenpano kunnan alueella. Toiminta on siis lähinnä valvontaa ja seurantaa, josta ei aiheudu huomattavia kasvihuonekaasupäästöjä. Kemikaalivalvonta vastaa vain kemikaalien terveyshaittojen valvonnasta, joten se ei sinänsä puutu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen

Energiansäästö ja energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää kaikessa toiminnassa

Tärkeimmät hillintätoimenpiteet kohdistuvat myös ympäristöterveydenhuollossa toiminnan energian kulutuksen vähentämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen sekä henkilöliikenteestä ja kuljetuksista aiheutuvien päästöjen vähentämiseen. Logistiikan parantaminen on tärkeää, sillä se auttaa vähentämään kuljetuksia. Hankinnoissa huomioidaan ympäristöasiat ja kaikessa toiminnassa pyritään jätteiden vähentämiseen.

Opastusta ja neuvontaa myös ilmastonmuutoksen hillintätoimiin

Ympäristöterveydenhuollon tulee ottaa huomioon ympäristönäkökohdat kaikissa kontakteissaan ja se voi omaksua aktiivisen roolin myös opastajana ja tiedottajana ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ohjeistuksia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin toimiin on mahdollista tarjota toiminnanharjoittajille ja kuntalaisille muun neuvonnan ja ohjauksen yhteydessä. Etenkin energian säästämisen ja energiatehokkuuden korostaminen on tärkeää.

Hillinnän toimenpiteitä elintarvikevalvonnassa ja asumisterveydessä

Kunnan elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeiden valmistusta, kuljetuksia, säilytystä, vientiä, tuontia, myyntiä, tarjoilua ja muuta luovutusta sekä markkinointia. Ketjun jokaisessa kohdassa voidaan muun valvonnan ohella ottaa huomioon myös ilmastonmuutoksen hillintä: esimerkiksi kylmäsäilytyslaitteistojen tulee olla energiatehokkaita ja kuljetusten hyvin suunniteltuja.

Asumisterveyden suojeluun liittyy usein ilmastoinnin parantaminen homeongelmien välttämiseksi. Ilmastoinnin säätäminen on kuitenkin tärkeää tehdä siten, että energian kulutus saataisiin pidettyä kohtuullisena.

Lähteinä [1], [2]

Tarkistuslista

Tuottajatahot