IPCC:n 5. arviointiraportin osaraportin 3 infografiikat kuvaavat ilmastonmuutoksen hillintää

Infografiikka

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi huhtikuussa 2014 viidennen arviointiraporttinsa kolmannen osan, joka keskittyy ilmastonmuutoksen hillintään. VTT ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet raportin keskeisimmistä viesteistä suomenkielistä infografiikkaa eli kuvia, jotka ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä.

Huom. Kuvia käytettäessä lähteenä tulee mainita VTT, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.

Infografiikka on saatavilla kokonaisen PDF-tiedoston lisäksi yksittäisinä kuvina PNG-muodossa. Kuvat on jaoteltu teemoittain sisällysluettelosta löytyvien otsikoiden alle. Yksittäisen kuvan avaaminen suuremmaksi tietokoneen selaimessa: klikkaa kuvaa oikealla hiirennäppäimellä ja valitse ”Avaa uudessa välilehdessä”.

Kaikki infografiikat yhtenä tiedostona

Kasvihuonekaasupäästöt alueittain

Kuva 1. Maailman hiilidioksidipäästöjen kehitys alueittain 1850-2010.

Kuva 2. OECD-maiden ja OECD:n ulkopuolisten maiden hiilidioksidipäästöt: vasemmalla toteutuneet kokonaispäästöt ja arviot tulevista päästöistä, oikealla arvio tulevista päästöistä henkilöä kohti.

Kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain

Kuva 3. Maailman kasvihuonekaasupäästöjen kehitys toimialoittain 1970-2010.

Kuva 4. Kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain Suomessa ja maailmassa vuonna 2010.

Nykyiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennyslupaukset

Kuva 5. Nykyiset kasvihuonekaasujen päästövähennyslupaukset ja RCP-kasvihuonekaasuskenaariot.

Päästöjen vähennysmahdollisuudet

Kuva 6. Eri sektorien kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2050 suhteessa nykyhetkeen matalan päästötason skenaarioiden mukaan.

Energiantuotannon päästöt ja niiden hillintä

Kuva 7. Maailman energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen arvioitu muutos vuoteen 2050 mennessä ilman päästövähennystoimia.

Kuva 8. Vasemmalla eri energiantuotannon teknologioiden kasvihuonekaasupäästöt ja kustannukset, oikealla hillintätoimia energiasektorilla.

Rakennussektorin päästöt ja niiden hillintä

Kuva 9. Rakennussektorin maailmanlaajuisten hiilidioksidipäästöjen arvioitu muutos vuoteen 2050 mennessä ilman päästövähennystoimia.

Kuva 10. Vasemmalla rakennussektorin energiankulutuksen kehitys alueittain ja oikealla hillintätoimia rakennussektorilla.

Maa- ja metsätalous sekä muu maankäyttö -sektorin päästöt ja niiden hillintä

Kuva 11. Maa- ja metsätalous sekä muu maankäyttö -sektorin maailmanlaajuisten hiilidioksidipäästöjen arvioitu muutos vuoteen 2050 mennessä ilman päästöjen vähentämistoimia.

Kuva 12. Vasemmalla taloudellisesti kannattavat hillintätoimet maa- ja metsätalous sekä muu maankäyttö -sektorilla vuonna 2030 ja oikealla esimerkkejä sektorin hillintäkeinoista.

Liikennesektorin päästöt ja niiden hillintä

Kuva 13. Vasemmalla maailmanlaajuinen matkustajaliikenteen kehitys, oikealla tavarakuljetusmäärän kehitys vuoteen 2050 mennessä.

Kuva 14. Vasemmalla liikenteen hiilidioksidipäästöjen arvioitu kasvu, oikealla hillintätoimia liikennesektorilla.

Teollisuussektorin päästöt ja niiden hillintä

Kuva 15. Teollisuussektorin maailmanlaajuinen hiilidioksidipäästöjen muutos vuoteen 2050 mennessä.

Kuva 16. Vasemmalla teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuoden 2010 tasoon verrattuna, oikealla hillintätoimia teollisuussektorilla.

Hillintäkustannukset

Kuva 17. Kahden asteen tavoitteeseen vaadittavat hillintäkustannukset, osuus maailmanlaajuisesta bruttokansantuotteesta.

Kansainvälinen yhteistyö

Kuva 18. Kansainvälisen ilmastopolitiikan ohjauskeinoja ja mekanismeja.

 Lähteet: [1]

  • Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 2014. Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Farahani, E., Kadner, S., Seyboth, K., Adler, A., Baum, I., Brunner, S., Eickemeier, P., Kriemann, B., Savolainen, J., Schlömer, S., von Stechow, C., Zwickel T. & Minx, J. C. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom & New York, NY, USA. 1435 p. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

Tuottajatahot