Ilmastonmuutos vaikuttaa liikenneolosuhteisiin Pohjois-Suomessa

Artikkeli

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Pohjois-Suomen liikenneolosuhteisiin

Suomen pohjoiset osat ovat kaikkein harvimmin asuttuja, ja välimatkat asutuskeskusten välillä ovat pitkät. Pohjois-Suomen ja Lapin osuus koko Suomen maanteistä oli vuonna 2009 noin 28 prosenttia, mutta vain alle 16 prosenttia kaikesta tieliikenteestä ajettiin näillä teillä [1].

Ilmastonmuutoksen seurauksena teiden talvikunnossapidon painopiste siirtyy pohjoisemmaksi, ja tarve teiden liukkaudentorjunnalle kasvaa myös Pohjois-Suomessa. Talvet 2006 - 2007 ja 2007 - 2008 olivat poikkeuksellisen lauhoja, ja niiden aikana teitä jouduttiin etenkin Lapissa ja pohjoisrannikolla hiekoittamaan selvästi normaalia enemmän. Tulevaisuudessa vastaavanlaiset lauhat talvet yleistyvät. Auraustarve säilyy silti keskimäärin ennallaan Pohjois-Suomessa, mutta yleistyvät talvimyrskyt aiheuttavat lyhytaikaisia hankaluuksia teiden talvikunnossapidolle. [2]

Ilmastonmuutos heikentää myös routaantumista. Vuosisadan loppuun mennessä keskimääräinen roudan maksimisyvyys vähenee Pohjois-Suomessa nykyisestä 2-3 metristä 1-2 metriin, maaperän koostumuksesta riippuen [3]. Tämä lisää riskiä puiden kaatumisille junaradan tai ajojohtimien päälle. Myös lyhytaikaisten, liikennettä haittaavien lumisateiden voimakkuus kasvaa, mikä aiheuttaa ongelmia junaliikenteelle. Raideliikenteessä tuleekin varautua poikkeuksellisiin tilanteisiin myös tulevaisuudessa. Nollan ylittävien lämpötilojen yleistyminen Pohjois-Suomessa tulevaisuudessa lisää tarvetta liukkaudentorjunnalle myös raideliikenteessä. [4]

Pohjois-Suomessa on perinteisesti ylläpidetty jäätiereittejä Hailuodossa, Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Leutojen talvien yleistyessä ilmastonmuutoksen myötä jääteiden ylläpito kuitenkin vaikeutuu tulevaisuudessa ja niiden käyttöikä lyhenee. [2]

Kuva. Ensilumi Hailuodossa.

© Jouko Lehmuskallio

Ilmastonmuutos lyhentää jääpeitteistä aikaa, mikä parantaa Perämeren satamien toimintaedellytyksiä talvisin. Toisaalta ilmastonmuutos hyödyttää myös Pohjois-Suomen satamien kanssa kilpailevia satamia kuten Murmanskia. Ilmastonmuutoksen arvioidaan tulevaisuudessa siirtävän merikuljetuksia Koillisväylälle, mikä lyhentäisi kuljetusaikoja Euroopan ja Aasian välillä merkittävästi. [5]

Tuottajatahot