Video: Maapallon pintalämpötila vaihtelee 65 vuoden jaksoissa

Video

Ilmasto heilahtelee ilmastojärjestelmän sisäisistä tekijöistä johtuen usealla eri aikajänteellä. 65 vuoden aikajänteellä tämä heilahtelu ilmenee maapallon keskimääräisessä pintalämpötilassa noin 0,2 celsiusasteen vaihteluna. Tärkeimmiksi vaihtelua aiheuttaviksi tekijöiksi arvellaan muun muassa heilahteluja merivirroissa ja syvänmeren lämpövarastoissa.

Haastateltava: Tutkija Svante Henriksson, Ilmatieteen laitos

Videon pituus: 5:01 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 8.5.2013

Julkaistu: 21.2.2014

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: GE1, GE3 (vanha) -> GE2, GE1 (uusi OPS)

Videon tekijät: Riku Mesiniemi ja Anna Puustinen, Ilmatieteen laitos

Lähteet: [1]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa Tuluvat-hankkeessa.