Video: Lehtialaindeksillä on suuri vaikutus maanpinnan heijastavuuteen

Video

Lehtialaindeksi kuvaa puuston lehtipinta-alan suhdetta metsikön pinta-alaan. Se vaikuttaa ilmastoon liittyviin prosesseihin, kuten pinnan heijastavuuteen talvisin. Mitä sankempi metsä, sitä suurempi lehtialaindeksi sillä on ja sitä vähemmän se heijastaa auringon säteilyä takaisin ilmakehään. Puiden lumisuus kuitenkin vähentää lehtialaindeksin merkitystä lisäämällä ilmastoa viilentävää heijastavuutta. Lehtialaindeksin avulla voidaan myös seurata ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsänrajaan.

Haastateltava: Erikoistutkija Terhikki Manninen, Ilmatieteen laitos

Videon pituus: 5:19 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 13.5.2014

Julkaistu: 16.2.2015

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: BI3, GE3, GE4 (vanha) -> BI2, GE1, GE4 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio, Suomen ympäristökeskus

Lähteet: [1]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään (ViVoTiVi).