Sosiaalipalvelut – Hillintä

Artikkeli

Säästämällä energiaa ja parantamalla energiatehokkuutta voidaan tehokkaimmin vähentää toimialan ilmastovaikutuksia palvelujen laadusta tinkimättä. Taloudellisesti kannattavimpia toimenpiteitä on käyttäjien opastus sähkön, lämmön ja veden järkevään käyttöön.

Materiaalien säästäminen ja jätteiden vähentäminen

Jätteiden vähentäminen ja materiaalien säästäminen alkaa jo hankintavaiheessa. Hankinnoissa voidaan suosia kierrätettäviä ja uusiutuvia materiaaleja. Lisäksi hankittavien tuotteiden tulee olla sellaisia, joiden valmistuksessa on kuormitettu mahdollisimman vähän ympäristöä. Kertakäyttöisiä tuotteita tulisi välttää aina, kun se on mahdollista. Hankittavien laitteiden käytönaikainen energian kulutus tulisi myös ottaa huomioon. Sähköinen asiointi on monessa virastossa jo tätä päivää. Se auttaa osaltaan vähentämään paperin kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Henkilöliikenteen ja kuljetusten päästöjen vähentäminen

Liikkumistarvetta tulisi pyrkiä vähentämään ja käyttämään julkista liikennettä aina, kun se on mahdollista. Kuljetuksia voidaan vähentää parantamalla logistiikkaa. Kuljettajille tulisi tarjota koulutusta taloudelliseen ajotapaan.

Ympäristövastuullisuuden ja terveyden edistäminen asiakaskontakteissa

Sosiaalipalvelujen tulee ottaa huomioon ympäristönäkökohdat kaikissa asiakaskontakteissaan ja omaksua aktiivinen rooli opastajana ja tiedottajana ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ruokapalveluissa tulisi pyrkiä säästämään energiaa  ja tarjoamaan kasvispainotteista lähiruokaa. Varhaiskasvatuksessa ja muilla sosiaalipalveluiden aloilla on tärkeää korostaa ilmastonmuutoksen hillintätoimien lisäksi terveellisiä elämäntapoja.

Ympäristökasvatus on oleellinen osa päiväkotien varhaiskasvatusta. Tarkoituksena on luontosuhteen ja ympäristövastuullisuuden kehittäminen. Kierrätys- ja kulutuskasvatus aloitetaan jo päiväkodissa, jolloin monet ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät toimet ovat itsestään selviä jo pienestä pitäen. Ympäristökasvatus ja -opetus on tärkeä myös peruskoulussa.

Lähteinä [1], [2], [3]

Tarkistuslista

Tuottajatahot