Mikä muutos? Mikä riski?

Visualisointi

Mi­tä vai­ku­tuk­sia il­mas­ton­muu­tok­sel­la on omas­sa toi­min­ta­ym­päris­tös­sä­si?

Tuottajatahot