IPCC:n 6. arviointiraportin osaraportin 3 infografiikat kuvaavat ilmastonmuutoksen hillintää

Infografiikka

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi huhtikuussa 2022 kuudennen arviointiraporttinsa kolmannen osan, joka keskittyy ilmastonmuutoksen hillintään. VTT ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet raportin keskeisimmistä viesteistä suomenkielistä infografiikkaa eli kuvia, jotka ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä.

Huom. Kuvia käytettäessä lähteenä tulee mainita VTT, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.

Infografiikka on saatavilla kokonaisen PDF-tiedoston lisäksi yksittäisinä kuvina PNG-muodossa. Yksittäisen kuvan avaaminen suuremmaksi tietokoneen selaimessa: klikkaa kuvaa oikealla hiirennäppäimellä ja valitse ”Avaa kuva uudessa välilehdessä”.

Kaikki infografiikat yhtenä PDF-tiedostona

Yksittäiset infograafit PNG-tiedostoina

Kuva 1. Päästöt eivät jakaudu tasaisesti.

Kuva 2. Nykyiset päästövähennystoimet eivät riitä 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseen. Valtioiden päästövähennyssitoumukset eivät ole riittäviä: vuoden 2030 jälkeen vaaditaan päästövähennystahdin kiristämistä, jotta ilmaston lämpeneminen on mahdollista rajata 2 asteeseen. Päästövähennystoimien vaikutukset keskilämpötilan nousuun on ilmaistu gigatonneina eli miljardeina tonneina hiilidioksidiekvivalenttia (GtCO₂-ekv.)

Kuva 3. Päästövähennyksiä tarvitaan kaikilla sektoreilla. Vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseen on monta, kaikki edellyttävät maankäytön päästöjen muuntamista nieluksi.

Kuva 4. Hillintävaihtoehtojen ja kestävän kehityksen tavoitteiden välillä on sekä hyötyjä että haittavaikutuksia.

Kuva 5. Onnistuminen ilmastonmuutoksen hillinnässä vaatii koko yhteiskunnan sitoutumista.

Lähteet:[1]

  • IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926 https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/

Tuottajatahot